Kes või mis on vaimenergia ja kuidas ta inimolemuses väljendub?

Vaimenergia on inimese Kõrgem Mina, Tõeline Mina, lõputu potentsiaaliga kõikvõimalikkus - intelligentne loomisteadvus. Inimese hing on programmeeritud vaimenergia osa, kellest on loodud elukandev alge inimkehas, loomades, taimedes jne. Kui inimese hing on loodud realiseerima ennast läbi erinevate eksistentsi vormide ja ta väljendab vaimse mina individuaalsust, siis vaimenergia lihtsalt on - ta on püsiv, jääv, mõjutusteta.

Vaimenergia kohalolek viib meid üliteadvuse seisundisse, mil me oleme avatud kõikvõimalikkusele ja kõiksusele, mil saab avalduda meie lõputu potentsiaal. Alateadvus seevastu on kõvaketas, kuhu on salvestunud kõik meie otsesed ja kaudsed kogemused, meid ümbritsev info, millel on piiratud potentsiaal, aga mis mõjutab meie elu läbi vaimsete impulsside ning füüsiliste instinktide.
Kui me ühendame oma vaimenergia enda füüsilise kehaga, siis me kogeme iseenda terviklikkust kõikidel tasanditel. Meie sisse tekib läbipaistvus, selgus. Me näeme kõike kõrgemas plaanis, mil meid ei juhi enam ellujäämisinstinktid ega alateadvuse kogemused.

Sellised inimesed, kelle eksistentsivorm oli täielikus vaimenergia olemuses, jäävad kuldajastu perioodi, mil inimeste valduses oli kogu loomispotentsiaal igal tasandil. Teatud põhjustel toimus taandareng ja vaimenergia eraldati inimolemusest ning meist said primitiivsed ellujäämise instinktidele toetuvad olendid.

Vaimenergiaga tuleb eraldi tegeleda ja seda pidevalt enda kehasse ankurdada. Mida enam meie teadvusseisund avardub, seda enam on ka vaimenergia kohal. Vaimenergiaga võib olla keeruline ühenduda ja kontakti luua, kui inimene pole endaga piisavalt vaimselt tegelenud ja kogu tema elu on juhtinud piiratud tavateadvus. Kui vaimenergia kogeb inimest vähearenenud igava vaimolemusena, kes elab tühja kompassitut elu, siis vaimenergia ei näe võimalust selles inimolemuses ennast realiseerida. Vaimenergia realiseerib ennast alles siis kui inimene avab endas potentsiaali käia mööda oma tõelist eluteed või vähemalt ta liigub selles suunas, et realiseerida oma hingevajadusi ja tõelisi võimeid. Seetõttu kõrgemates sagedustes (avaramates teadvusseisundites) on vaimenergia suuremal määral kohal ja madalamates sagedustes (piiratud teadvusseisundites) vaimenergiat kohal ei ole. Vaimenergiaga kontakti saamiseks loovad soodsa pinnase erinevad meditatsioonid, mis treenivad meie teadvusseisundite avardumist. Eraldi üliteadvuse praktika on Kristiina Raie välja töötatud metoodikal põhinev vaimenergiaga lõimimise praktika, mil väga otseselt kutsutakse oma isiklik vaimenergia enda kehasse kohale.

Tihti küsitakse vaimenergia päritolu kohta, mille kohta ma vastust anda ei oska, sest tegemist on millegi nii intelligentsega, mida piiratud inimaju pole võimeline inimkehastuses dešifreerima. Minu kogemus on näidanud, et vaimenergia algolemusse rännates tuleb oma teadvustasandeid nii palju muuta, et see võib lõppeda füüsilisest kehast jäädava lahkumisega. Seepärast kui me oleme praktikates soovinud minna oma algallika päritolu juurde kõige algsemal kujul, siis me oleme praktiseerinud seda läbi hinge rännaku, mis on lihtsam ja mõistetavam ning mis piltlikult juhib meid otse oma vaimenergia keskmesse ning annab kogemusliku tunnetuse, kuidas on olla piiranguteta programmideta eksistentsivorm - kui me lahustume kõiksuses kõiksuseks, muundume energias energiaks ja oleme kõike korraga jne.

Kuna Maa ja energiad on muutunud, siis on inimolemusel taas võimalik viia oma eksistentsivorm ja kogemus peenemale tasandile. Meil on võimalus eksisteerida korraga nii üliteadvuse kui tavateadvuse seisundis. Me võime olla seisundis, mil me kasutame oma mõistust, aga meid juhib 100% meie vaim. Me teeme otsuseid ainult enda positiivseks kõrgemaks hüvanguks. Meil ei ole vaja kannatusi, et loopida oma energiat paremale ja vasakule. Meil on vaja hoida oma energiakoos, et me saaksime seda kasutada loomiseks ja võimsaks realiseerimiseks igal tasandil. Uue ajastu vaimsed inimesed kõik teevad 90% mõttejõul ja 10% füüsiliselt ning see on tõesti võimalik ja kättesaadav kõigile, kes soovivad!

Autor: Mari Maasik

 Allikas: alkeemia.ee
24.oktoober 2019 07:54

Eelmine
Kuidas stress meie keha mõjutab?
Järgmine
Melatoniin toob hea une

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: