Numeroloogia: mida näitab sinu elutee number?

EIul universumis on oma rütm ja võnked, mis valitsevad ka inimesi. Sellele toetubki numeroloogia - iidne teadus, mis sai alguse Hiinas juba tuhandeid aastaid tagasi. Selle abil saad välja uurida kõikvõimalikku infot enda ja oma saatuse kohta.

Mis on numeroloogia?

Numeroloogia on iidne salateadus, mis põhineb arvude sümboolikal ning mida tundsid juba vanad egiptlased, hindud, hiinlased, kreeklased jt.

Vaevalt et keegi oskab ja saabki öelda, kus asub numeroloogia tegelik sünnikodu, kuid muistsed Avesta ürikud räägivad, et arvude süsteemi ja seega ka numeroloogia tõid Maale Sinise Rassi esindajad, kes olevat väidetavalt semiidi rahvuste, iidsete assüürlaste, babüloonlaste, sumerite ning meie päevil araablaste ja juutide esivanemad.

Erinevatel kultuuridel ja koolkondadel on numbritel erinevad numeroloogilised tähendused ning süsteemid. Väga suurt rolli mängib siin rahvuslik eripära. Numeroloogial on sügavad seosed nii astroloogia ja mütoloogia kui ka kabalistliku Elu Puu ja hiina Muutuste Raamatuga. Kitsale numbrite tõlgendamisele toetuvate voolude esindajad väidavad meelsasti, et just nende lähenemisviis on see õige, kuid siiski pole päriselt olemas algupärast ja ainuõiget numeroloogilist süsteemi. Igas neist on midagi niisugust, mis on teistest täiesti erinev, kuid samuti õige, kuna erinev on lihtsalt vaatenurk.

Antiikaja arvude sümboolikale Euroopas lõi väidetavalt aluse eelkõige Vana-Kreeka filosoof ja matemaatik Pythagoras (u.580-500 e.Kr). Pythagoras väitis, et kõikide asjade põhialuseks on numbrid ning nendega on võimalik väljendada absoluutselt kõike. Kaasaarvatud selliseid abstraktseid mõisteid nagu armastus, vihkamine, õiglus.

Milline on olnud numeroloogia areng?

Sellele küsimusele on väga raske vastata. Tänaseks on paljus muutunud nii Pythagorase ja tema õpilaste ning järgijate pütaagorlaste tööd kui ka teised algupärased materjalid. Numeroloogilised algmaterjalid on mõnikord lausa tundmatuseni muutunud tänu mitmekordsetele tõlkimistele, erinevatele tõlgendajatele jne. Nii võibki paljudest numeroloogiaalastest väljaannetest leida täiesti erinevaid numbrite tõlgendusi, mida tihti konkreetselt Pythagorasele omistatakse. Paljud kaasaja arvestatavad numeroloogid on aluseks võtnud mingi kindla süsteemi ning toetudes eelkõige enda praktikale, loonud sellest oma versiooni ja vastavad tõlgendused. (Enda kohta võin öelda, et see millega aastaid tagasi alustasin, on tänaseks tundmatuseni muutunud ja muutub pidevalt, sest aktiivse uurimise ning praktika käigus see teisiti olla ei saagi.) Selge on ka see, et muistne ja tänapäeva inimene erinevad suuresti, kuigi nende põhiolemus on sama.

Mis kasu on numeroloogiast?

Inimese elukanga moodustavad mitmetest sümbolitest (näiteks astroloogilistest) ning numbritest mustrid ja numeroloogia on üks võimalustest õppida seda kangast lugema. Eelkõige tuleb õppida tundma ja mõistma ennast. See omakorda aitab mõista teisi inimesi, muutuda terviklikuks ja harmooniliseks isiksuseks, tunnetada Kosmilisi Seadusi ja Rütme, et vältida halba ja korrata head. Numbritega töötamise üks eesmärk on energia säilitamine. Inimene, kes alustab mingit tööd valimata selleks õiget ajamomenti, teeb valesid samme ja kaotab palju energiat kasutult.

Kuidas arvutada oma elutee numbrit?

See on väga lihtne: liida kokku oma sünnikuupäev, kuu ja aastaarv. Seejärel liida kahekohalise arvu numbrid omavahel veelkord kokku, saad ristsumma. Näiteks inimese, kes on sündinud 21.12.1997 elutee: 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 7 = 32; seejärel 3 + 2 = 5. Kui said summaks 11, 22 või 33, siis neid peetakse meisternumbriteks.

Numbrite üldiseloomustus

Numbrite enamlevinud positiivsed ja negatiivsed põhiomadused ning nendele vastavad võtmesõnad on järgmised:

1

Positiivsed omadused: individuaalsus - julgus, algatusvõimelisus, leidlikkus, tugev isiksus, auahnus, kohusetundlikkus, otsustusvõimelisus.

Negatiivsed omadused: egoism - flegmaatiline, edev, kangekaelne, arg, võimuahne, silmakirjalik, valitsev, enesekeskne, pillaja, agressiivne, türann.

Karmaülesanne selles elus: loobumus

2

Positiivsed omadused: suhtlus - diplomaatiline, truu, harmooniline, sõbralik, tundlik, kunstihuviline, kaastundlik, seltskondlik, koostöövõimeline.

Negatiivsed omadused: tuulelipp - ülitundlikkus, argus, iseloomutus, ükskõiksus, hoolimatus, otsustusvõimetus, pessimistlik, masenduv, valelik, silmakirjalik.

Karmaülesanne: eneseväärikus

3

Positiivsed omadused: eneseväljendus - inspireeriv, optimistlik, veetlev, andekas, armastav, seltskondlik, kunstihuviline, keeleandeline, tähelepanelik, sõbralik, truu.

Negatiivsed omadused: arglikkus - laisk, torisev, pillaja, edev, küüniline, kriitiline, sentimentaalne, armukade, kade, ahne, sallimatu, ebausaldav, kahtlev.

Karmaülesanne: omakasupüüdmatu teenimine

4

Positiivsed omadused: organiseeritus - aus, praktiline, organiseerimisvõimeline, kannatlik, kindel, kõva töötegija, tasakaalukas.

Negatiivsed omadused: laiskus - kitsi, kitsarinnaline, väiklane, sallimatu, dogmaatiline, toores, lipitsev, pahatahtlik, pika vihaga, matslik, taktitu, vägivaldne.

Karmaülesanne: rahuldumine

5

Positiivsed omadused: vabadus - leidlik, vabadust armastav, mitmekülgne, positiivne muutuste suhtes, seltskondlik, sümpaatne, seksikas.

Negatiivsed omadused: piiratus - vastutustundetu, lärmakas, hoolimatu, ekshibitsionistlik, sensatsioonihimuline, salakaval, naudinguhimuline, lodev, liialdav, hasartmängija, valelik.

Karmaülesanne: kainus

6

Positiivsed omadused: vastutus - teenistusvalmis, harmooniline, kohanemisvõimeline, teenekas, tasakaalukas, truu kodu ja pere kaitsja.

Negatiivsed omadused: hooletus - pedantne, liiga muretsev, ründav, pealetükkiv, tavapärane, keelepeksja, egoist, viriseja, torisev, armukade, kade, umbusklik, küüniline, võimuahne, valitsev.

Karmaülesanne: distsipliin

7

Positiivsed omadused: tarkus - vähese jutuga, tasakaalukas, analüüsiv, huvitub okultismist, hingestatud, leplik, otsiv, põhjalik, õiglane.

Negatiivsed omadused: mõistmatus - skeptiline, sarkastiline, tundetu, närviline, melanhoolne, kriitiline, suureline, jahe, egotsentriline, sissepoole vaatav, ebaaus, võlts, alkoholismi ja maagiasse kalduv.

Karmaülesanne: praktilisus

8

Positiivsed omadused: saavutus - organiseerija, arvustusvõimeline, kompetentne, visa, tugev, võimekas, ennastsalgav, sitke.

Negatiivsed omadused: tagasihoidlikkus - pika vihaga intrigeeriv, ahne, tasakaalutu, omakasupüüdlik, kaval, julm, kättemaksuhimuline, türanniseeriv, võitlushimuline, agressiivne.

Karmaülesanne: headus, andestamine

9

Positiivsed omadused: kaastunne - inimsõbralik, kunstihuviline, teenistusvalmis, kiinduv, andekas.

Negatiivsed omadused: egoistlikkus - kergemeelne, jäme, sentimentaalne, ebakindel, nõutu, ebamoraalne, toores, vastutustundetu, sallimatu.

Karmaülesanne: kannatlikkus

Meisternumbrid*

11

Positiivne pool: kõrgem inspiratsioon

Negatiivne pool: mandumine - hävituslikkus, närvilisus, küünilisus

22

Positiivne pool: kõikehõlmavus - enesega rahulolu, eneseküllus

Negatiivne pool: täielik ükskõiksus, eneseküllus

33

Positiivne pool: universaalne armastus kõige elava vastu

Negatiivne pool: äärmuslik egotsentrism

44**

Ere individuaalsus, ideaalne maailma- või rahukohtunik. Kõrgeim õiglus.

* Meisternumbrid 11, 22, 33, 44, mõjutavad väga tugevalt inimesi, kelle numeroloogilises kaardis need paiknevad. Eriti märgatav on meisternumbrite mõju, kui esinevad eluteenumbrites. Sellistel inimestel on tugev potentsiaal, sest neile on antud võimalus arendada ja kasutada kõrgemaid võimeid, kontsentreeritud kõrgemat energiat, mida tuleb kasutada vastavalt meisternumbri omadustele teiste inimeste ja kogu ühiskonna hüvanguks. Teisest küljest näitavad meisternumbrid ka tugevat sisemist pinget, mis on tingitud võimsast psüühilisest energiast ja sügavast püüdlusest kõrgete ideaalide poole. "Kellele on antud palju, sellelt ka nõutakse palju." Iga meisternumbriga inimese mõju teistele on väga suur. Kui inimene pole oma ülesannete ja missiooni kõrgusel või kasutab neid omakasupüüdlikel eesmärkidel, jääb ta oma hingelises arengus seisma, mis omakorda viib enesega rahulolematuse ja isiksuse languseni.

**44. Sellise elutee numbriga inimesi on sündinud kahe viimase aastatuhande jooksul väga vähe. Esimesel aastatuhandel oli esimene selline kombinatsioon võimalik alles 09.08.999 ning sellest edasi veel vaid mõnel päeval nimetatud aasta lõpuni. Teisel aastatuhandel oli see kombinatsioon võimalik alates 29.09.1995 ning igal sellele järgneval aastalgi vaid üksikutel päevadel. Inimene, kelle elutee numbriks on 55 võiks sündida alles 29.09.8999.

Autor: Kai Tamm, numeroloog

Kuula Kai Tamme rääkimas numeroloogiast Raadio 2 saates "Hallo, Kosmos!"


Aitan sul leida väljapääsu murest, stressist, kriisist, üksindusest, läbipõlemisest, foobiast, konfliktidest, kodu-, lähisuhtevägivallast, ärevusest, ärevus- ja paanikahäirest või kehalistest haigustest, et taasühineda oma kaotatud Minaga ja pöörduda tagasi oma sisemise rahu ja heaolutunde juurde.

Meetod, mida ma kasutan, aitab sul ületada raskusi, õppida minu sarnastest kogemustest, saada juhiseid ja tuge, et tulla toime oma looga ning saavutada tervenemine, taastumine, rahu ja õnnetunne..

Loe rohkem..

Eelmine
DNA tervendamine
Järgmine
5G - kas terve inimese lõppemine planeedil Maa?

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: